Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ανάκτηση κωδικών υπηρεσίας Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης (mypassword)
- Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 -

 

Παρακαλούμε όσοι έχετε εγγραφεί  στο uregister.teiwest.gr , να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://mypassword.teiwest.gr και να προσθέσετε στην επιλογή «Καταχώρηση στοιχείων» το κινητό σας ή/και το email σας.

Η παραπάνω διαδικασία είναι προαιρετική και γίνεται προκειμένου να υπάρχει  δυνατότητα επαναφοράς του κωδικού σας.

Εικόνα της διαδικασίας στο: http://eclass.teipat.gr/eclass/template/default/img/mypassword.png

Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας