Περιεχόμενο ΜαθήματοςΤο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν την εξοικείωση και το σχεδιασμό με συσκευές προγραμματιζόμενης λογικής (PLD) FLEX10K και MAX7000, την εξοικείωση με την αναπτυξιακή πλατφόρμα UP2 και το λογισμικό MaxPlus II της Altera και τη σχεδίαση απλών συνδυαστικών κυκλωμάτων, αριθμητικών κυκλωμάτων, αποκωδικοποιητών και πολυπλεκτών, απλών και σύνθετων ακολουθιακών κυκλωμάτων, μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων και σύνθετων ψηφιακών συστημάτων με το λογισμικό MaxPlus II και με τη γλώσσα VHDL.

 

Εισαγωγή:   Εξοικείωση με τις συσκευές προγραμματιζόμενης λογικής (PLD) FLEX10K και MAX7000, την αναπτυξιακή πλατφόρμα UP2 και το λογισμικό MaxPlus II της Altera.

Άσκηση 1:   Απλά συνδυαστικά κυκλώματα με VHDL

Άσκηση 2:   Αριθμητικά συνδυαστικά κυκλώματα με VHDL

Άσκηση 3:   Εφαρμογή στο αναπτυξιακό σύστημα Ι

Άσκηση 4:   Απλά ακολουθιακά κυκλώματα με VHDL

Άσκηση 5:   Εφαρμογή στο αναπτυξιακό σύστημα ΙΙ

Άσκηση 6:   Σχεδίαση με μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων

 

Οι ασκήσεις είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα e-class του εργαστηρίου:

http://eclass.teipat.gr/eclass/modules/document/document.php?course=487133

Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΗ εργαστηριακή άσκηση είναι δίωρης διάρκειας, πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα και η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές εντάσσονται σε εργαστηριακές ομάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου από το εργαστήριο.

Οι φοιτητές που απουσιάζουν ή δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς περισσότερες από δύο (2) εργαστηριακές ασκήσεις υποχρεούνται να επαναλάβουν το εργαστήριο.

ΒοηθήματαΤα εκπαιδευτικά βοηθήματα που χορηγούνται στα πλαίσια του θεωρητικού μέρους του μαθήματος καλύπτουν πλήρως την ύλη και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

 

Για κάθε εργαστηριακή άσκηση χορηγείται στους φοιτητές φυλλάδιο που περιλαμβάνει την περιγραφή της άσκησης, συνοπτικά τη θεωρία και αναλυτικά το περιεχόμενο της άσκησης. Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι αναρτημένες και στην πλατφόρμα e-class.

 

Συμπληρωματικό υλικό είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του εργαστηρίου.

Ανθρώπινο ΔυναμικόΥπεύθυνος εργαστηρίου:

Πέτρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής

e-mail: petrosv@teipat.gr

Τηλ. 2610 369246, 2610 369259

Ώρες γραφείου για συνεργασία με φοιτητές:  Δευτέρα 11.00 - 14.00

 

Εργαστηριακοί Συνεργάτες:

 

Μανώλης Γαλετάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, MSc

email: mgaletakis@gmail.com

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΟι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται στο χώρο του εργαστηρίου.

 

Η τελική εξέταση, στην οποία η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική, και περιλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογής στο αναπτυξιακό περιβάλλον του εργαστηρίου.