Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (607162)Σταύρος Αποστολάκης
.
Διοίκηση Αγροτουρισμού & Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (132)Δημήτρης Παχής
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (114)Σταύρος Αποστολάκης
Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό (119)Ευαγγελία Χατζοπούλου