Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (607162)Σταύρος Αποστολάκης
.
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (114)Σταύρος Αποστολάκης
Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό (119)Ευαγγελία Χατζοπούλου