Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕ) - ΠΡ. ΣΠ. 2017-2018 (4405)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Βάσεις Δεδομένων [Εργαστήριο 2018-2019] (4405)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος & Ιωάννης Νίκας
Διοίκηση Αγροτουρισμού & Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (4302)Δημήτρης Παχής
Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό (Ε) (4406)Ιουλία Πουλάκη - Εύη Χατζοπούλου
Διοίκηση Αερομεταφορών στον Τουρισμό [Θεωρία 2018-2019] (4406)Ιουλία Πουλάκη
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (139)ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών & Πρακτορείων [Εργαστήριο 2018-19] (4304)Εύη Χατζοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ (127)ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2018-19 (4306)Εύη Χατζοπούλου
Οικονομική του Τουρισμού ( 4301)ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
.
Στατιστική Επιχειρήσεων [Εργαστήριο 2018-2019] (4305)Νίκας Ιωάννης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (4404)ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
.
Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό (4401)Εύη Χατζοπούλου
Τουριστική νομοθεσία (133)ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Τουριστικό Μάρκετινγκ (4402)Εύη Χατζοπούλου