Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΘΕ) ΠΡ. ΣΠ. 2002-2003 (607139)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙI [Εργαστήριο 2017-2018] (607130)Ιωάννης Νίκας
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία (Εργαστήριο 2017-2018) (607147)Νίκας Ιωάννης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΘΕ) (607151)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό (607105)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΕΡΓ) - ΠΡ. ΣΠ. 2010-2011 (607138)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΘΕ) -ΠΡ. ΣΠ. 2010-2011 (607113)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό [εργαστήριο 2017-2018] (3702)Γιάννης Νίκας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΘΕ) - ΠΡ. ΣΠ. 2010-2011 (607109)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό [Εργαστήριο 2017-2018] (607121)Νίκας Ιωάννης
.
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΘΕ) ΠΡ.ΣΠ. 2010-2011 (607142)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Ποσοτικές Μέθοδοι [Εργαστήριο 2017-2018] (607141)Ιωάννης Νίκας
Ποσοτικές Μέθοδοι [Θεωρία] (607161)Ιωάννης Νίκας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ (ΘΕ) - ΠΡ.ΣΠ. 2002-2003 (607110)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος