Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση με στοιχεία πρόσβασης Uregister)

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία πρόσβασης (Username-Password) που έχετε αποκτήσει μέσω της Υπηρεσίας Ενεργοποίησης Λογαριασμού Uregister. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποιήσατε για την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και την Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων, Υπηρεσία Εύδοξος. Χρησιμοποιήστε το προσωπικό σας email όχι το προτεινόμενο