Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών Παν Πελοποννήσου
- Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 -

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γράφονται στο eclass.uοp.gr με τους κωδικους που παρέλαβαν από τη Γραμματεία τους.