Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Ακαδημαικά email
- Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 -

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι σπουδαστες εχουν αποκτήσει ακαδημαϊκό email.

Για να εχετε πρόσβαση στο νέο email  πηγαίνετε στη σελίδα edumail.teiwest.gr.

Στη σελίδα αυτή επιλέξτε το τμήμα σας  και χρησιμοποιήστε τον Ακαδημαϊκό σας λογαριασμό (Uregister) για να συνδεθείτε.