Μετάβαση στο e-class του Πανεπιστημίου Πατρών
- Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 -

Στο e-class του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στο χώρο "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας » Προπτυχιακό - ΠΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας" έχει δημιουργηθεί το μάθημα "Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet - Θεωρία". Παρακαλείστε να στείλετε αίτηση για να εγγραφείτε στο μάθημα, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και να λαμβάνετε ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεων μαθημάτων.