Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εξέταση (Εξεταστική Ιούνιος 2020)
- Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 -

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούνε εξ αποστάσεως.

Φοιτητές για  να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση πρέπει να το δηλώσουν εισερχόμενοι στη διεύθυνση

https://gdpr-form.uop.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, να αποστείλουν εικόνα εγγράφου ταυτοποίησης και να επιλέξουν τα μαθήματα στα οποία θα συμμετέχουν. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής Κυριακή 14-06-2020