Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών Παν. Πατρών
- Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 -

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρων γράφονται στο eclass.upatras.gr με τους κωδικους UPNET.