ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΜΑΤΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τις βασικές έννοιες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Αναλύει  στρατηγικά ζητήματα του μάρκετινγκ στις υπηρεσίες, που σχετίζονται με την ποιότητα στις υπηρεσίες, τη σημασία της εξυπηρέτησης του πελάτη και τη σημασία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Εξετάζεται η οργάνωση των διαδικασιών παραγωγής της υπηρεσίες, η διοίκηση του προιοντικού χαρτοφυλακίου, η στρατηγική τιμολόγησης της υπηρεσίας, η τεχνική επικοινωνίας, η διοίκηση της διανομής, η επικοινωνίας και η διαχείριση του τόπου παροχής της υπηρεσίας. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες με στόχο τη δημιουργία  αφοσιωμένων πελατών και την κυριαρχία της εταιρίας στην αγορά. 

Κωδικός: 766198
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις