ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΜΑΤΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τη διαδικασία αποτελεσματικότερης εφαρμογής της στρατηγικής του marketing στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Αναλύει τη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και προσδιορίζει τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωσή της, αναλύοντας μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από το marketing όπως η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ερευνά αγοράς, ο καθορισμός της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η τμηματοποίηση της αγοράς και η επιλογή του κατάλληλου τμήματος κλπ. Εξετάζονται θέματα υλοποίησης της στρατηγικής marketing μέσω του προσδιορισμού του μείγματος  marketing σε θέματα που αφορούν τη στρατηγική του προϊόντος, τη στρατηγική τιμολόγησης, τη στρατηγική προώθησης του προϊόντος και τη στρατηγική προβολής κάνοντας αναφορά αναλύοντας σύγχρονες μεθόδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση και την υλοποίηση του προγράμματος marketing, στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων του.

Κωδικός: 766196
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις