ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΜΑΤΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τις απαραίτητες έννοιες για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των πωλήσεων στην σύγχρονη επιχείρηση που έχει προσανατολισμό στην αγορά. Εξετάζονται θέματα οργάνωσης και διοίκησης πωλήσεων, προσωπικής πώλησης και ασχολείται με το στρατηγικό σχεδιασμό τους, καλύπτοντας όλες τις διοικητικές λειτουργίες των πωλήσεων όπως τον εντοπισμό και διαχείριση του προσωπικού των πωλήσεων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν τη ανάλυση της απόδοσης του τμήματος πωλήσεων και των πωλητών, το καθορισμός του ρόλου και των σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της επιχείρησης.

Κωδικός: 766195
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις