Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

 

  • Στοιχεία της συμπεριφοράς του καταναλωτή σχετικά με το χρήμα, παρούσα και μελλοντική κατανάλωση.

 

  • Η επιχείρηση και το χρηματοοικονομικό της πλαίσιο, γενικό πλαίσιο ανάλυσης, εκτίμησης και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης.

 

  • Κριτήρια αποφάσεων και μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, χρονική αξία χρήματος, ο χρόνος και η απόδοση του χρήματος, προβολή στο μέλλον, παρούσα αξία.

 

  • Η επένδυση και ο χαρακτήρας της, σχέδια επένδυσης και αξιολόγηση επενδύσεων, γενικά στοιχεία επενδυτικών προτάσεων.

 

  • Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων, ανάλυση δεδομένων, διάγνωση, προοπτικές, ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών – χρηματοοικονομικών δεικτών.
Κωδικός: 766184
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο