ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή
Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας / Επικοινωνιακή Πολιτική

 

 

  • Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

 

 

Η Εμπειρία της κατανάλωσης στο σύγχρονο κόσμο και οι Παράγοντες οι επεξηγητικοί της συμπεριφοράς του καταναλωτή εξετάζονται υπό το πρίσμα της δυναμικής των αγορών και η ανταγωνιστική στρατηγική ως το επικρατές πλαίσιο εντός του οποίου πραγματώνεται το σύγχρονο υποκείμενο της καταναλωτικής πράξης.

Η διαδικασία της επικοινωνίας και τα Μοντέλα επικοινωνιακής διεργασίας εντάσσονται στο σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης επικοινωνίας της επιχείρησης ή του οργανισμού και η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική στο σύγχρονο περιβάλλον συνδυάζεται με την διαφήμιση.

Η Αποτελεσματική επικοινωνία, η Ανάπτυξη και το management του διαφημιστικού προγράμματος γίνονται αντικείμενα συστηματικής σπουδής.

 

 

Κύριος Εκπαιδευτικός Στόχος

Η συστηματική σπουδή της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ανάπτυξης και διοίκησης ενός διαφημιστικού προγράμματος με αξιώσ

Περισσότερα  
Κωδικός: 766190
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο