Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Ι.     ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Μαθήματος

Συμπεριφορά Καταναλωτή

 

  • Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

 

 

Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή και των παραγόντων που την επηρεάζουν ως το αποτέλεσμα σύνθετων σχέσεων στο ψυχικό, κοινωνικό και οικονομικό πεδίο.

Η διαμόρφωση και οι δομικές συντεταγμένες της καταναλωτικής συμπεριφοράς, η οικονομική της καταναλωτικής συμπεριφοράς, το ορθολογικό πλαίσιο και η σχετικότητά του.

Η οργάνωση και ο επηρεασμός της συμπεριφοράς από δυναμικά συστήματα σχέσεων και μεσολαβήσεων και η επιτυχής συναρμογή με την αγορά.

 

 

Κύριος Εκπαιδευτικός Στόχος

Η κατανόηση των σύνθετων κοινωνικοψυχολογικών και οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τον καταναλωτή στη διαδικασία λήψης απόφασης. Το πλαίσιο πραγμάτωσης του σύγχρονου καταναλωτή. Η

σύνδεση της θεωρίας με τη διοικητική πρακτική και συγκεκριμένα στην κατανόηση των επιπτώσεων της Συμπεριφοράς Καταναλωτή στη διαμόρφωση Στρατηγικών Μάρκετινγκ.

 

The understanding of consumer behavior an

Περισσότερα  
Κωδικός: 766189
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις