Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Ι.     ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Μαθήματος

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις

 

 

  • Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

 

 

Το Γνωστικό Αντικείμενο αποσκοπεί αφ ενός στην συστηματική παρουσίαση του ρόλου, της λειτουργίας των Δημοσίων σχέσεων, αναλύοντας το περιεχόμενο, τα μέσα, τις τεχνικές και τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων και την εφαρμογή τους στην σύγχρονη επιχείρηση και τους οργανισμούς. Αφ ετέρου, με γέφυρα την επικοινωνία στο ευρύ περιεχόμενο της αντίληψής της μεταβαίνει στο πεδίο της συναρμογής των Δημοσίων σχέσεων με την διαφήμιση τη διευκρίνιση του ρόλου των δύο πεδίων στη συνεργατική προώθηση των σκοπών της επιχείρησης ως προς τη μεγιστοποίηση της αξίας της. Σχετικά με τη διαφήμιση ως συστατικό στοιχείο της επιτυχημένης προωθητικής στρατηγικής, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη και το management του διαφημιστικού προγράμματος.

 

 

Κύριος Εκπαιδευτικός Στόχος

Να γνωρίζουν και να κατανοούν τον ρόλο και την λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων , ως βασικό εργαλείο στην υπη

Περισσότερα  
Κωδικός: 766188
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις