Οικονομική της Διοίκησης

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Ι.     ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Μαθήματος

Οικονομική της Διοίκησης

 

 

  • Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

 

 

Η επιχείρηση και το περιβάλλον της: Εισαγωγή στο αντικείμενο, βασικές αρχές και μεθοδολογικό πλαίσιο. Συστηματική προσέγγιση της συμπεριφοράς του καταναλωτή, ανάλυση της ζήτησης και της οικονομικής πρόβλεψης. Η παραγωγή νέου πλούτου, κόστος και μεγιστοποίηση του κέρδους: Προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, προσδιορισμός και ανάλυση των συντελεστών του κόστους, το κέρδος της επιχείρησης και το βαθύτερο περιεχόμενό του. Η αγορά και η συμπεριφορά της επιχείρησης: Οι μορφές του ανταγωνιστικού πλαισίου στην αγορά, οι στρατηγικές των επιχειρήσεων για τη λήψη αποφάσεων, οι τεχνικές τιμολόγησης, η ανάλυση κινδύνου, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και η σχέση της επιχείρησης με το Δημόσιο Τομέα.

 

 

Κύριος Εκπαιδευτικός Στόχος

Στόχος του μαθήματος της Οικονομικής της Διοίκησης είναι το να καταστήσει τους Φοιτητές ικανούς να εφαρμόζουν και να συνδυάζουν την οικ

Περισσότερα  
Κωδικός: 766187
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο