Μακροοικονομική Ανάλυση

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή
Τίτλος Μαθήματος

Μακροοικονομική Ανάλυση

  • Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

 

 

Συνολική ζήτηση και προσφορά, αποταμίευση και επένδυση: Συστηματική προσέγγιση των συνολικών μεγεθών και προσδιοριστικών παραγόντων της οικονομίας, υποθέσεις, συνθήκες λειτουργίας και εξισορρόπηση του συνολικού οικονομικού κυκλώματος. Ζήτηση και προσφορά χρήματος, πληθωρισμός και ανεργία: Η λογική της νομισματικής πολιτικής τα όρια και τα περιθώρια λειτουργίας της εντός του συνολικού παραγωγικού και καταναλωτικού κυκλώματος. Η ουσία και οι όροι δημιουργίας πληθωριστικών συνθηκών στην οικονομία, το φαινόμενο της ανεργίας, εξήγηση και αντιμετώπιση. Πολιτικές για τον καθορισμό του συνολικού προϊόντος της οικονομίας. Εθνικό προϊόν, συνολικά μακροοικονομικά μεγέθη και πολιτικές του δημοσίου τομέα. Οι πλευρές του συνολικής εθνικής παραγωγής και η μέτρησή της, οι τρόποι υπολογισμού, ο επηρεασμός της από τις εθνικές πολιτικές ελέγχου και η δημοσιονομική παρέμβαση.

 

Κύριος Εκπαιδευτικός Στόχος

Η συστηματική

Περισσότερα  
Κωδικός: 766186
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις