Μικροοικονομική Ανάλυση

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

 

 

Ι.     ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Τίτλος Μαθήματος

Μικροοικονομική Ανάλυση

 

 

  • Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

 

 

Η ζήτηση, η προσφορά και η αγορά. Η αναζήτηση της ισορροπίας. Η συμπεριφορά του καταναλωτή, η χρησιμότητα του. Η παραγωγή, οι επιδιώξεις του παραγωγού. Η αγορά και οι πλέον χαρακτηριστικές μορφές οργάνωσης της.

 

Demand, supply and the market. The search for the balance between the contradictions. Consumer behavior, the maximizing of its usefulness. The production, the producer's aspirations. The market and the most characteristic forms of its organization.

 

 

Κύριος Εκπαιδευτικός Στόχος

Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των μικροοικονομικών αγορών και των συντελεστών τους.

The understanding of how the microeconomic markets are working and its various components are interconnected in an effective functional and rational system.

 

  • Μαθησιακοί στόχοι

 

Κατανόηση του τρόπου μεθοδολογικής προσέγγισης των φαινομένων του συγκεκριμένου κλάδου των οικονομικών, του

Περισσότερα  
Κωδικός: 766185
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο