ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΡΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την αποδοτικότερη αναπαράσταση δεδομένων και της πληροφορίας με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού C. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

  • τη μορφή και τους τύπους δεδομένων,
  • τον τρόπο οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων στον υπολογιστή,
  • τις τεχνικές διαχείρισης της πληροφορίας με βάση την οργανωτική δομή της,
  • την ταξινόμηση (διάταξη) των πληροφοριών,
  • τις τεχνικές αναζήτησης πληροφορίας σε ένα σύνολο,
  • τη διαχείριση αρχείων.

Επίσης, μέσω του αντίστοιχου εργαστηρίου, αναμένεται ότι οι φοιτητές / φοιτήτριες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη γλώσσα C για υλοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης Δομών Δεδομένων.

Κωδικός: 766180
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -