Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Παναγιώτης Μητρόπουλος

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 766172
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις