Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά Θέματα

Παναγιώτης Μητρόπουλος

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 766160
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο