Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Στοιχειώδεις Δειγματοληπτικές Μέθοδοι, Περιγραφή - Οργάνωση - Αποτύπωση Δεδομένων, Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα (Μέτρα Κεντρικών Τάσεων, Μέτρα Διασποράς), Εισαγωγή στις Πιθανότητες (Στοιχειώδεις Κανόνες, Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος Bayes), Διακριτές τυχαίες Μεταβλητές και οι Κατανομές Πιθανοτήτων τους, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και η Κανονική Κατανομή, Κατανομή Δείγματος, Εφαρμογές σε H/Y.

Κωδικός: 766150
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις