Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP - ΘΕΩΡΙΑ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 766147
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -