Ειδικά Θέματα στη Στατιστική

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Εκτιμητική (Εκτίμηση Μέσων και Αναλογιών), Διαστήματα Εμπιστοσύνης Μεγάλων και Μικρών Δειγμάτων, Καθορισμός Δείγματος, Έλεγχοι Υποθέσεων (Μονόπλευροι - Αμφίπλευροι), X2 - Έλεγχοι (Ανεξαρτησίας, Καλής Προσαρμογής), Ανάλυση Διασποράς (ANOVA), Ανάλυση Απλής Παλινδρόμησης (Γραμμική, Λογαριθμική, Εκθετική, Δευτέρου Βαθμού) και Ανάλυση Συσχετίσεων δύο Μεταβλητών, Εφαρμογές σε H/Y.

Κωδικός: 766141
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις