Επιχειρηματικές Δικτυακές Εφαρμογές και Internet

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ

Περιγραφή

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση της δομής και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου Internet, των τεχνολογικών λύσεων που το υποστηρίζουν, καθώς και των υπηρεσιών του.

Σκοπός του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές / φοιτήτριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

  • την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα διαδικτύωσης,
  • τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του πρωτοκόλλου IP, καθώς και τη δομή των διευθύνσεων του IP,
  • την υπηρεσία μεταφοράς που παρέχεται από το πρωτόκολλο TCP,
  • τα θέματα της δρομολόγησης πακέτων σε δίκτυα, με έμφαση στη δρομολόγηση στο Διαδίκτυο,
  • τις διαδικτυακές εφαρμογές DNS, e-mail, ftp και www (Παγκόσμιος Ιστός),

Επίσης, μέσω του αντίστοιχου εργαστηρίου, αναμένεται ότι οι φοιτητές / φοιτήτριες θα αποκτήσουν τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

  • σχεδίασης ιστοσελίδων με τα απαιτούμενα αισθητ
Περισσότερα  
Κωδικός: 766122
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο