Τεχνικές ερωτηματολογίου και συνέντευξης (Θ), (Ε)

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 756310
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις