ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Βασιλική Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το μάθημα βασίζεται στις πρόσφατες συζητήσεις και αναθεωρήσεις στο πεδίο των μουσειακών σπουδών, όπως αυτό έχει δεχτεί την ευρύτερη  διεπιστημονική του συγκρότηση μέσα από τη συμβολή της κοινωνικής και πολιτισμικής θεωρίας των τελευταίων τριών δεκαετιών. Σε αυτό το πλαίσιο η μουσειοπαιδαγωγική, αντιμετωπίζεται υπό το αναλυτικό πρίσμα της μουσειακής γνώσης και μάθησης. Γίνεται εμβάθυνση στο σύγχρονο ρόλο των μουσείων, που σχετίζεται με την πρόσβαση στη γνώση και την παροχή δυνατοτήτων για τη δημιουργία της στο πλαίσιο της μη τυπικής και δια βίου μάθησης. Εξετάζονται όψεις και διαστάσεις των σχετικών ζητημάτων και γίνεται προσπάθεια να μυηθούν οι φοιτητές σε αναλυτικές έννοιες και θεωρητικά πλαίσια και να κατανοήσουν τη σύγχρονη μουσειακή εμπειρία και επικοινωνία μέσα από πολλά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης. Τέλος οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με νέες δεξιότητες και επαγγελματικά προφίλ που ανοίγονται με την είσοδο των μουσείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων ευρύτερα στην κοινωνία τ

Περισσότερα  
Κωδικός: 756307
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις