Διοίκηση και Οργάνωση Πολιτιστικών Οργανισμών

Χρήστος Τέγας

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 756288
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις