ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Περιγραφή

Νομικό θεωρητικό μάθημα Εξαμήνου Γ' (Κωδικός Μαθήματος 1301), 'Ωρες Διδασκαλίας/Εβδομάδα 5Θ, Διδακτικές Μονάδες (ECTS) 6  

Κωδικός: 756172
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις