Προγραμματισμός Η/Υ (Ε)

Φώτιος Κοντομίχος

Περιγραφή

Στο εργαστήριο προγραμματισμού Η/Υ θα διδαχθούν διαδεδομένες τεχνικές του δομημένου προγραμματισμού σε γλώσσα C. Οι φοιτητές θα κληθούν να αναπτύξουν αλγόριθμους σε κατάλληλο περιβάλλον λογισμικού, να τους μεταγλωττίζουν σε γλώσσα μηχανής και εκτελέσιμα αρχεία, αλλά και να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα για την αναζήτηση και διόρθωση λαθών.

Κωδικός: 756142
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις