Μουσειολογία ΙΙ (2013- 14)

Δήμητρα (Μιμίκα) Κρίγκα

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 756122
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -