Ψηφιακές Βάσεις Δεδεομένων στη Μουσειολογία (Θ)

Φώτιος Κοντομίχος

Περιγραφή

Ο τομέας των βάσεων δεδομένων ασχολείται με τη θεωρία και έρευνα σε θέματα που αφορούν: στην περιγραφή της πληροφορίας και των δεδομένων, στην αποθήκευση και τέλος στη χρήση των δεδομένων. Διαφόρα μοντέλα δεδομένων, όπως είναι το σχεσιακό και το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, έχουν προταθεί προκειμένου να βοηθήσουν στην αποτελεσματική περιγραφή των δεδομένων μίας εφαρμογής. Επίσης έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για την αποθήκευση των δεδομένων ανάλογα με τον τρόπο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα. Τέλος για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα, θα πρέπει να έχουμε έναν γενικευμένο και ευέλικτο τρόπο. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί γλώσσες με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να θέτουμε ερωτήσεις – πιθανόν πολύπλοκες – και να παίρνουν γρήγορα και σωστά απαντήσεις.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και κατανόηση θεμελιωδών θεμάτων των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) που έχουν να κάνουν με τη μοντελοποίηση, ανάλυση, σχεδίαση και διαχείριση των δεδομένων μία

Περισσότερα  
Κωδικός: 756118
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις