Εισαγωγή στην Επικοινωνία

Λήδα Τσενέ

Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την επικοινωνία ως διεπιστημονικό κλάδο, αλλά και ως εφαρμογή. Θα μελετήσουμε τα βασικά μοντέλα και θεωρίες και θα παρατηρήσουμε την εξέλιξή της μέχρι τη σημερινή ψηφιακή εποχή. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις του κλάδου της επικοινωνίας προκειμένου στη συνέχεια να εμβαθύνουν τόσο στην κατανόηση, όσο και στην ανάλυση και σχεδιασμό επικοινωνιακών στρατηγικών.

Κωδικός: 756116
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Στόχοι και περίγραμμα του μαθήματος. Εισαγωγικά στοιχεία για την επικοινωνία. Ορισμοί, βασικά συστατικά και είδη επικοινωνίας.

 

Ιστορική αναδρομή στην ιστορία και την εξέλιξη της επικοινωνίας.

Ανάλυση βασικών μοντέλων επικοινωνίας

Ανάλυση βασικών μοντέλων επικοινωνίας

Ποιοτική και ποσοστική Ανάλυση. Ανάλυση Περιεχομένου. Συνέντευξεις, ερωτηματολόγια, focus groups.

Ορισμός της Μαζικής Επικοινωνίας, ο θεσμός των ΜΜΕ, ΜΜΕ και κοινωνίας

Η έννοια του ακροατηρίου, μαζικό ακροατήριο, το ενεργό ακροατήριο

Η εξέλιξη της επικοινωνίας υπό το πρίσμα της ψηφιακής εποχής

Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Επικοινωνία. Τέχνη και τεχνική.

Εταιρική Επικοινωνία: διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις

Ανάλυση πολιτικού λόγου και μηνύματος

Επικοινωνία πολιτιστικών οργανισμών, πολιτιστικό marketing

Παρουσίαση επιτυχημένων cases στην εφαρμοσμένη επικοινωνία.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις