ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή

Γνωστοποίηση της μετεξέλιξης του πολιτισμού και της κουλτούρας σε διαδοχικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας (αρχαίας – μεσαιωνικής και νεώτερης). Αποσαφήνιση της συνάφειας των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και τις κοινωνικές συνιστώσες. Συνεξέταση των πολιτισμικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στον ελληνικό χώρο με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Συνδυαστική μελέτης πνευματικής ζωής (λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμες) και τεχνών (εικαστικές τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος).

Μαθησιακοί στόχοι / Ανάπτυξη δεξιοτήτων σπουδαστή
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

•    Να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες του πολιτισμού και τον τρόπο που αυτές μετεξελίσσονται.
•    Να έχουν αναπτύξει κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις.
•    Να έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη διεπιστημονικής και μακροσκοπικής προσέγγισης των πολιτιστικών πεπραγμένων.  
•    Να αναγνωρίζουν το κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο της πνευματικής κα

Περισσότερα  
Κωδικός: 756110
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις