Εισαγωγή στην Πληροφορική (Εργαστήριο)

Διονύσιος Χόχολης

Περιγραφή

Word, Excel, Powerpoint

Κωδικός: 743164
Κατηγορία: Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο