ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή
  • Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι:
  • Να συνειδητοποιήσει ο σπουδαστής την αναγκαιότητα του Κ.Σ.
  • Να κατανοήσει τηνδιαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης κοινωνικών,κοινοτικών προγραμμάτων.
  • Να αποκτήσει την ικανότητα να εκπονεί προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης.
  • Να είναι ενεργό μέλος ομάδας σχεδιασμού,εκτέλεσης και αξιολόγησης κοινωνικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων.
Κωδικός: 641143
Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις