ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕ ΙΙ

Δρ. ΙΩΑΝΝΙΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Περιγραφή

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ : ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕ ΙΙ

Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ακολουθώντας τα εισαγωγικά στοιχεία προηγούμενων μαθημάτων το ΚΛ. ΚΕ ιι σκοπεύει στο να παρουσιάσει τα πρότυπα εργασίας με ομάδες τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο πρακτικής. Οι φοιτητές διδάσκονται τα στάδια εξέλιξης των θεραπευτικών ομάδων, συνθήκες σύγκρουσης και τρόπους αντιμετώπισης.

 

 

ΣΤΟΧΟΙ

Εξοικείωση με διαφορετικά πρότυπα εργασίας με ομάδες

-        Θεραπευτικοί παράγοντες στην ομάδα με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού θεραπευτή

-        Αναγνώριση των διαφορετικών σταδίων εξέλιξης μιας θεραπευτικής ομάδας και των ρόλων και τεχνικών που χρησιμοποιεί ο ΚΛ

-        Η αντιμετώπιση της σύγκρουσης μέσα στην ομάδα

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1-     Σύνδεση με ΚΕΟ προηγούμενου εξαμήνου, δομή μαθήματος και τρόποι αξιολόγησης 

2-     Το Στάδιο σχεδιασμού μιας ομάδας θεραπείας/ Μεθοδολογία Σχεδιασμού

3-     Θεραπευτικοί παράγοντες στην ομάδα με έμφαση στα χαρακτηριστι

Περισσότερα  
Κωδικός: 641107
Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -