Πολιτική Οικονομία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα πιο σημαντικά εργαλεία και θεωρίες έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αναλύσουν το μακροοικονομικό περιβάλλον μιας χώρας και κυρίως της Ελλάδας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιδρά στον τρόπο λήψης απόφασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Πολιτική Οικονομία, δηλαδή εκείνη η προσέγγιση μέσα στα πλαίσια της επιστήμης των οικονομικών σχέσεων που υποστηρίζει ότι οι οικονομικές σχέσεις είναι (α) κοινωνικές σχέσεις και όχι απλά ατομικές δοσοληψίες και (β) συνδέονται στενά με τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις (εξω-οικονομικές κοινωνικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις). Κατά συνέπεια, κατά την Πολιτική Οικονομία, η οικονομία πρέπει να μελετάται από μία κοινωνική σκοπιά και σε αυτή κυρίως θα επικεντρωθούμε, καθώς το μάθημα απευθύνεται σε κοινωνι

Περισσότερα  
Κωδικός: 641104
Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -