Ανάπτυξη αλγορίθμων - Διαδικαστικός Προγραμματισμός H/Y

ΗΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει στον φοιτητή μια πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό υπολογιστών

Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό μέρος (γλώσσα Δομημένου προγραμματισμού C).

Στόχος του μαθήματος: η απόκτηση των βασικών γνώσεων Προγραμματισμού, αναγκαίες για την αντιμετώπ­ιση προβλημάτων  γνωστικού και επαγγελματικού αντικειμένου.

Λέξεις Κλειδιά:Προγραμματισμός,  C programming language,DEV C++

 

Κωδικός: 589165
Κατηγορία: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ - συγχώνευση) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις