Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων

ΗΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή

O ρόλος της Πληροφορικής στην Επιχείρηση, Ιστορική Εξέλιξη. Υλικό, βασικές έννοιες, Οργάνωση. Λογισμικό, Είδη Λογισμικού, η χρήση του λογισμικού στην επιχείρηση. Οργάνωση και είδη H/Y. Λειτουργικά Συστήματα, ιστορική εξέλιξη, είδη, βασικές έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων. Εξέταση Λειτουργικών Συστημάτων για Προσωπικούς H/Y . Αρχιτεκτονική Η/Υ και Λογικά κυκλώματα. Αριθμητικά Συστήματα(μετατροπές και Πράξεις). Εφαρμογή Πληροφορικής στην Επιχείρηση, επιδράσεις και αποτελέσματα στο προσωπικό και στις επιχειρησιακές διαδικασίες

Κωδικός: 589164
Κατηγορία: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ - συγχώνευση) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις