ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Γεώργιος Κακαρελίδης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: BA101S3-OR1/GK
Κατηγορία: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα) » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο