ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΔΕΛΛΗΣ

Περιγραφή

Εισαγωγή στο πολεοδομικό δίκαιο. Βασικά στοιχεία γενικού πολεοδομικού σχεδίου και πολεοδομικής μελέτης. Βασικά στοιχεία δομικού δικαίου και ειδικότερα σύνταξης – παρουσίασης μελετών. Μελέτες εγκαταστάσεων , σύνταξη – προδιαγραφές – γραφική παρουσίαση.

Απαιτούμενες προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες – διάδρομοι), ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσης, συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού / αερισμού, και πυροπροστασίας.

Ισχύοντες κανονισμοί που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία κτιριακών και βιομηχανικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων.

Διαγωνισμοί δημοσίου: κατηγορίες διαγωνισμών, βήματα υλοποίησης, σύνταξη διακήρυξης, όροι σύμβασης, επιτροπές, πιστοποίηση, εγγυήσεις, δικαιολογητικά, κατάρτιση προσφοράς.

Ανάληψη δημόσιων έργων: βασική νομοθεσία, μελέτη και κατασκευή, δημοπρασία, σύνταξη και υποβολή προσφοράς, εγγυήσεις,

Περισσότερα  
Κωδικός: 487165
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις