ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας Ι περιλαμβάνει 8 εργαστηριακές ασκήσεις. Οι ασκήσεις αποτελούν μια εξελικτική διαδικασία πρακτικής άσκησης και κατανόησης των εννοιών της Ηλεκτροτεχνίας ολοκληρώνοντας το αντίστοιχο μάθημα θεωρίας.


Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες :


1. Μέτρηση αντιστάσεων με κώδικα χρωμάτων και πολύμετρο/ωμόμετρο.
2. Συνδεσμολογία αντιστάσεων. Εν σειρά, παράλληλη και μικτή. Υπολογισμός στο χαρτί και μέτρηση με ωμόμετρο. Πρώτη επίδειξη του Ltspice σε υπολογισμό δικτυώματος αντιστάσεων.
3. Κανόνες Kirchhoff, τάσεων και ρευμάτων. Υπολογισμός στο χαρτί και μέτρηση με πολύμετρο τάσεων, ρευμάτων σε πραγματικά κυκλώματα. Επίδειξη με Ltspice.
4. Θεωρήματα υπέρθεσης/επαλληλίας και Millman. Υπολογισμός στο χαρτί και μέτρηση με πολύμετρο τάσεων, ρευμάτων σε πραγματικά κυκλώματα που υλοποιούν τις παραπάνω δομές. Επίδειξη με Ltspice.
5. Θεωρήματα Thevenin και Norton. Υπολογισμός στο χαρτί και μέτρηση με πολύμετρο τάσεων, ρευμάτων σε πραγμα

Περισσότερα  
Κωδικός: 487164
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο