ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος 

Το μάθημα «Επικοινωνίες Μέσω Γραμμών Τάσης» διαπραγματεύεται τεχνικές και μεθόδους συστημάτων επικοινωνιών μέσω των γραμμών του ηλεκτρικού δικτύου. Ως εκ τούτου συνδυάζει τεχνικές από τον τομέα των επικοινωνιών και τον τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Προς το παρόν δεν υπάρχει εργαστηριακή υποδομή με υλικό όπου θα μπορούσε ο ασκούμενος να δει και να εξασκηθεί σε διάφορα προϊόντα της αγοράς στον τομέα αυτό. Γίνονται προσπάθειες να διορθωθεί η κατάσταση αυτή αλλά θα πάρει κάποιο χρόνο. Οποιοδήποτε σύγχρονο σύστημα είτε επικοινωνιών είτε μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χρειάζεται γνώσεις και ικανότητα στη μελέτη/σχεδίαση τέτοιων συστημάτων με πολλές εξομοιώσεις πριν το στάδιο υλοποίησης.
Οι ασκήσεις επομένως του εργαστηρίου εστιάζουν στο πρώτο στάδιο, της μελέτης/σχεδίασης και στοχεύουν στη δημιουργία της κατάλληλης τεχνογνωσίας που απαιτείται για την εξομοίωση τέτοιων συστημάτων στον υπολογιστή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της εφαρμογής ανοικτ

Περισσότερα  
Κωδικός: 487159
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο