ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι - Εργαστήριο

ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Περιγραφή

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση, μελέτη και πειραματική εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνολογίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και λογικών πυλών, τη λογική σχεδίαση κυκλωμάτων αθροιστή και συγκριτή, κωδικοποιητή, αποκωδικοποιητή, πολυπλέκτη και αποπλέκτη, τη μελέτη διαφόρων τύπων flip-flop και τη σχεδίαση καταχωρητών, ασύγχρονων μετρητών και σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων.

 

Κωδικός: 487156
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις