ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Βασίλειος - Νεκτάριος Χαραλαμπάκος

Περιγραφή

Το μάθημα των Ηλεκτρικών Μετρήσεων διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας της θεωρίας είναι 2.  Στόχος του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν το πεδίο των ηλεκτρικών μετρήσεων. Για το σκοπό αυτό συνδυάζονται βασικές θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την μέτρηση των σημαντικότερων ηλεκτρικών μεγεθών και τον υπολογισμό σφαλμάτων μέτρησης, μεγάλος αριθμός λυμένων παραδειγμάτων και σημαντικός αριθμός εργαστηριακών ασκήσεων. Στο τέλος του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί μετρήσεις των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών με το μικρότερο δυνατό σφάλμα, επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη μέθοδο μέτρησης. Η εξέταση του μαθήματος είναι γραπτή, στο τέλος του εξαμήνου.

Κωδικός: 487148
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις