ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος  

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις που αφορούν βασικά όργανα μέτρησης, σφάλματα οργάνων μέτρησης, επέκταση κλίμακας οργάνων, παλμογράφο, μετασχηματιστές μέτρησης, μέτρηση ισχύος σε μονοφασικά συστήματα, μέτρηση και διόρθωση συντελεστή ισχύος, μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας, προσδιορισμό ακολουθίας φάσεων σε τριφασικό σύστημα, μέτρηση τάσεων, ρευμάτων και ισχύος σε τριφασικό σύστημα, μέτρηση συχνότητας και μέτρηση έντασης φωτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό στο http://elap.teipat.gr.

Κωδικός: 487146
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο